Цели

ЦЕЛИ

Основните цели на „Движение за промяна Възраждане” са:

-> Превръщане на Пловдив в най-добър град за живеене – град, който предоставя на гражданите възможности за собствения им просперитет и успех; раздава еднакво правосъдие за всички; пази здравето на хората; осигурява качествено образование на всяко дете и дава възможност на младите хора да остават в родният си град, където могат да намерят достойна реализация.

-> Помага в управлението на града чрез стимулиране на икономическото развитие с ясна отговорност в борбата с безработицата и бедността; управление, което работи за решаването на болезнените социални проблеми; запазване здравето на хората, намаляване на неграмотността и социализирането на етносите.

-> Осигуряване на достоен живот на гражданите в гр. Пловдив, гарантиращ справедливост на своите граждани – град, в който успехът се гради на труд, инициативност, образование, и талант.

-> За постигане на поставените цели „Движение за промяна Възраждане” ще работи за създаване на обществено-икономически модел, който да бъде прилаган от компетентни административни органи и гарантиран от безпристрастен Общински съвет.