Управителен съвет


lukarev

Димитър Лукарев – председател на УС

Димитър Лукарев роден през 1953 година в гр. Батак, област Пазарджик. От 1957 година живее в гр. Пловдив. Завършва основно и средно образование в гр. Пловдив. След отбиването на военната си служба /1974 година/, завършва Химико–Технологическият Институт в гр. София, Органичен Факултет /1979 година/ Работи в института по микро – електроника гр. София. През 1982 година се завръща в гр. Пловдив и работи в завод „Петър Ченгелов“- като инженер – химик. През 1987 година започва работа в БРСП „Автоелектроника” – гр. Пловдив, като технолог CMOS интегрални схеми, а в последствие като главен технолог – в хибридни интегрални схеми. През 1993 година напуска БРСП „Автоелектроника” и се насочва към частният бизнес. Работата му е свързана със създаването на собствени фирми, занимаващи се в цялостно изграждане на нощни заведения, дискотечни съоръжения, системи за управления на съоръженията. Създава и фирми в финансовият сектор. Подготвя и издава списание „MY LIFE”. През 2007 година създава и е Председател на Асоциация на собствениците на Заведения в гр. Пловдив, като в последствие обединява и други браншове в малкия и средният бизнес. През 2013 – 2014 година е организатор на кръглите маси в гр. София и гр. Пловдив. В момента фирмите му работят в областа на ресторантьорския, рекламния и търговски сектор.


anchev

Иван Анчев – член на УС

Иван Василев Анчев е роден на 11.09.1956 година в гр. Пловдив. Завършва основното си образование в основно училище „Димитър Димов“. Девети и десети клас учи в гимназия „Димитър Благоев“. Завършва средното си образование в гимназия „Добри Чинтулов“ гр. Сливен. Отбива военната си служба във ВВС. От 1976 до 1979 година работи в гр.Сливен. От 1979 до 2003 година работи като таксиметров шофьор в „Такси-1″. От 2003 година е управител на „Такси-1″.


vasilev

Костадин Василев – член на УС

Костадин Веселинов Василев е роден на 05.03.1973 г. в гр. Пловдив, където живее и до момента. През 1999 година завършва магистърска степен на образование по специалността „Финанси и кредит” в СА „Димитър Ценов” град Свищов. През 1992 година започва работа като счетоводител и ревизор в ЕТ „Оскар”, гр. Пловдив. От 1997 година е финансов ревизор, а впоследствие и главен финансов ревизор в Териториално управление „Държавен финансов контрол”. От 1998 година до момента е собственик на счетоводна кантора, като същевременно извършва дейност и като старши вътрешен одитор в АДВФК- Пловдив за периода от 2002 до 2006 година.


panchev

Руси Панчев – член на УС

Руси Панчев е роден е през 1953 година в Карлово.
Пред 1980 година завършва Академията на МВР. Приключва кариерата си в МВР през 2004 година като началник Направление „Координация и информационно аналитична дейност”. Неговият екип създава първата в МВР компютърна информационна система действаща в реално време,която обхваща всички поделения на МВР в Пловдив.
От 2004 до 2008 година работи в БТК АД като регионален мениджър Сигурност.
От 2008 до 2010 година работи в община Пловдив като заместник кмет „Обществен ред и сигурност“.
От 2011 година до момента е общински съветник в Общински съвет Пловдив.


hristev

Радослав Христев – член на УС

Радослав Христев роден в Пловдив през 1979 година. Завършва средното си образование в СОУ „Паисий Хилендарски“ със специалност биология, химия, биохимия. През 2004 година основава собствена фирма с дейност изготвяне на компютърни визуални модели и цялостни решения за създаване на корпоративен имидж. От 2007 година започва работа като мениджър във фирма с дейност – производство на продукти в областта на медицината, биотехнологията и козметиката. От 2014 година съвместява мениджърската си работа с участие и съдружие във фирма занимаващата се с научноизледователска дейност; разработване на иновативни препарати в областта на медицината и биотехнологиите. През 2015 година става експерт към БАН по биотехнологични решения в академично специализирано звено. В периода след 2010 година участва в разработката на различни фармацевтични проекти с насоченост – кардиология, нефрология, ревматология, гастроентерология и др. Участва в 2 патента за изобретения в областта на медицината.


ranchev

Никола Ранчев – член на УС

Никола Ранчев е роден през 1959 година в гр. Пловдив, където живее и до момента. През 1982 година завършва магистърска степен на образование в Санкт-Петербугския държавен електротехнически университет, специалност „Автоматика и Телемеханика“. През 1989 година защитава докторска дисертация по моделиране и теория на игрите и придобива научна степен доктор по „Техническа кибернетика“. През периода 1982 – 1994 година е работил като програмист, видеоинженер, проучвател и преподавател в няколко института на БАН (ЦЛАНП, ИТКР, ИРС) и Технически Университет – филиал Пловдив. От 1989 година е собственик и управител на няколко фирми с основен предмет на дейност в областта на информационните технологии в сферите на електронното здравепазване, електронното правителство, инкасо системи, управление на човешките ресурси. Има разработки и публикации по математическо моделиране, системи за управление на бази данни, криптография, идентификация, адаптивни системи за управление, теория на игрите. Участва в експертни екипи за разработване на бизнес планове, концепции и стратегии за развитие.


staikov

Юри Стайков – член на УС

Юри Нанев Стайков роден през 1956 година в гр. Добрич. От 1957 година живее в гр.Пловдив
Завършва гимназия Димитър Благоев. Отбива военната си служба след което заминава за гр. Киев СССР където завършва висшето си образование в Киевският институт за народното стопанство – специалност икономика широк профил. През 1986 г. се връща в България и започва работа като финансов ревизор към „Българската асоциация за отдих и туризъм“, по-късно Министерство на туризма. През 1990 година напуска и преминава в частният бизнес като на 03.01.1090 година основава първото в новата история на България акционерно дружество. По-късно работи във финансовият сектор. От 1994 година работи в областта на полиграфията и рекламата като основава и развива няколко такива дружества. По късно навлиза в ресторантьорският бизнес и в бизнеса с недвижими имоти. От 2014 година получава от фирмата „ГЛОБОЛ ГАЗ“- Полша ексклузивни права за доставка и монтаж на газови уредби на дизелови автомобили на територията на България, Румъния, Сърбия, Македония, Албания, Гърция и Турция.