Паркирането в Пловдив – мисия възможна

20-10-2015

В окончателния доклад на Генералния план за организация на движението (ГПОД) има огромен обем информация, върху която могат да се правят анализи и предложения за подобряване на живота в града. В конкретния случай ще анализираме организацията на паркирането, използвайки данните от доклада и неговите препоръки.

По данни от доклада в Пловдив има 658 автомобила на 1000 граждани или ако се базираме на преброяването от 2011 година, в което реалните жители на града са 338 153 се предполага, че в града има регистрирани 222 505 броя автомобили. По данни на ЕСГРАОН жителите на града са над 370000, но част от тях работят и живеят извън страната. Отново по данни от доклада в града има 153 000 домакинства или на всяко домакинство се падат по 1,45 бр. автомобила. За да можем да анализираме ситуацията по райони отново се базираме на данните в ГПОД.

Район Население Площ Парко места Автомобили Авт. /1п.м.
Бр. ха бр. бр. бр.
Централен 75 629 858 7 550 49764 6.59
Източен 54 009 657 4 780 35 538 7.43
Западен 35 713 664 5 220 23 499 4.50
Северен 47 365 1 408 6 635 31 166 4.70
Южен 70 093 922 5 620 46 121 8.21
Тракия 55 344 931 11 670 36 416 3.12
Общо града 338 153 5 440 41 475 222 505 5.36

 

 

От горните данни ясно се вижда, че положението в града с паркирането е много зле. Средно на 5.36 автомобила се пада едно паркоместо. Всички останали паркират по улици, градинки и пешеходни зони. В същото време има райони, където ситуацията е още по-зле, като най-лошо е положението в район Южен, където на 8.21 автомобила се пада едно паркоместо. Организираната в район Централен и район Северен „Синя зона” решава частично проблема с кратковременното паркиране в централната градска част, но поставя живеещите в тази зона в неравностойно положение спрямо останалите жители на града. Плащайки за правото да паркират пред дома си, те реално имат един допълнителен данък. От друга страна, отчитаните от общинското предприятие „Паркиране и репатриране” приходи от „Синя зона” показват по-малко от 30% дневна запълняемост на паркоместата, включени в зоната. Това означава, че т.к. паркоместата в супер центъра са почти на 100 процента заети, в „Синята зона” има паркоместа, на които никой не паркира. Това така ли е? Или някой крие приходи, захранвайки собствения или партийния джоб? Нашето предложение е: да се маркира всяко едно паркоместо в „Синята зона” и във всеки един момент да се знае от колко до колко часа е било заето.

Що се касае паркингите извън „Синята зона”, анализите изготвени в ГПОД показват, че най-скъпо струва едно паркоместо в подземни паркинги. Наземните паркинги също не са решение, защото не достига площ за цялата необходима инфраструктура – улици, тротоари, велоалеи, зелени площи и т.н.

Според нас единственото възможно решение за паркирането в град Пловдив е изграждането на многоетажни паркинги. В тях ще се осигури не само охраната, но и съхранението на автомобилите в подходяща среда. По данни на строителния бизнес едно паркоместо в един 2-3 етажен паркинг струва максимум 15 000 лв. Тази сума включва цялата инфраструктура на паркинга-подходи, пътеки, стълбища, осветление и т.н. Колкото повече етажи се направят, толкова по малка е стойността на едно паркоместо, като при 5 етажа достига до 10 000 лв. нашата препоръка е общината да изгражда такива паркинги и да продава паркоместа на живущите от района. Допълнително общината може да организира охраната и поддържането на такъв паркинг, като за това се заплаща такса за обслужване, съобразена с направените разходи, а не както сега 29 лв. месечен за наем за гаражна клетка. Паркоместата, които са останали като собственост на общината ще се ползват срещу нормалната за града такса на час.

Цялата тази инвестиционна програма не изисква много ресурси, защото е сигурно, че по голямата част от изградените парко места ще се продадат веднага и ще се освободи ресурс за следващите многоетажни паркинги. Експлоатацията на тези паркинги от общината също ще донесе реални приходи на общинското предприятие „Паркиране и репатриране”. Общината все още има достатъчно терени по районите за изграждане на тези паркинги. Достатъчно е да се направят типови проекти и да се осигури първоначален финансов ресурс от 4-5 млн. лева., който ще се възстановява след продажбата на паркоместата. Пловдив има нужда от десетки хиляди паркоместа, но това може да се реши само, ако в общината се разработи програма за подобряване на паркирането в града и тази програма се изпълнява стриктно със срокове и финансов ресурс.

 

Автор: Експерти от „Движение за промяна Възраждане”