Механизми

МЕХАНИЗМИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Основните механизми за постигане на целите включват:

-> Участие в управлението за реализиране на поставените цели и управленски политики.

-> Генериране на идеи за развитие на обществото чрез използване на формите за широко обществено обсъждане и гражданско участие.

-> Изработване на ефективни управленски политики и решения, които се основават на успешни модели и подходи в европейски и световен мащаб.