Ние искаме:

Честен и прозрачени бизнес:

-Публичен регистър на Обществените поръчки в Община Пловдив,с всички договори,анекси и актове, обновяван постоянно на сайта на общината.
-В състава на новият Общински съвет, съставяне на Постоянна комисия по подготовка условията за провеждане на Обществени поръчки и други договори финансирани от общината, с пълноправно участие на браншови организации и външни експерти.
-Облекчения за бизнеса,чрез промяна на наредбите на Община Пловдив.Целта е премахване на административния натиск и произвол на администрацията върху дейността на фирмите.

Община работеща в услуга на гражданите:

-Реорганизация на структурите на Общината с цел намаляване на раздутия и щат и огромната и издръжката
-Електронна Община

Новини